Roadmap for the integration of environmental microbiomes in risk assessments under EFSA's remit


  • Debode, F. , Caulier, S. , Demeter, S. , Dubois, B. , Gelhay, V. , Hulin, J. , Muhovski, Y. , Ninane, V. , Rousseau, G. & Bragard, C. (2024). Roadmap for the integration of environmental microbiomes in risk assessments under EFSA's remit.EFSA,
Type Report
Year 2024
Title Roadmap for the integration of environmental microbiomes in risk assessments under EFSA's remit
Institution EFSA
Date 21 February 2024
Fichier
Lien https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2024.EN-8602
Authors Debode, F., Caulier, S., Demeter, S., Dubois, B., Gelhay, V., Hulin, J., Muhovski, Y., Ninane, V., Rousseau, G., Bragard, C.