Determination of the efficacy of molluscicides in laboratory tests


  • Moens, R. (1972). Determination of the efficacy of molluscicides in laboratory tests. Mededelingen van de Faculteit Landbouwwetenschappen [Rijksuniversiteit] Gent. 37: (2),
Type Journal Article
Year 1972
Title Determination of the efficacy of molluscicides in laboratory tests
Journal Mededelingen van de Faculteit Landbouwwetenschappen [Rijksuniversiteit] Gent.
Recnumber 468
Volume 37
Issue 2
Fichier
Authors Moens, R.