Rolnicy Warmii i Mazur w badaniach ankietowych belgijskiej studentki


  • Burny, P. , Delmotte, A. & Gazinski, B. (2010). Rolnicy Warmii i Mazur w badaniach ankietowych belgijskiej studentki. Biezace Informacje 6, 259: 38-39.
Type Journal Article
Year 2010
Title Rolnicy Warmii i Mazur w badaniach ankietowych belgijskiej studentki
Journal Biezace Informacje 6
Recnumber 165
Volume 259
Pages 38-39
Type of article avec comité de lecture
Fichier
Authors Burny, P., Delmotte, A., Gazinski, B.